Priporočilo SEK o mobilnih paketih za gluhe in naglušne

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: SEK) je na svoji 49. redni seji dne 29.1.2016 sprejel Priporočilo Sveta o mobilnih paketih za gluhe in naglušne. Priporočilo Sveta je bilo v mesecu februarju 2016 posredovano  Mobilnim operaterjem v RS, Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS in Tržnemu inšpektoratu RS.

Priporočilo Sveta z utemeljitvami si lahko preberete na tej povezavi:

Priporočilo Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije o mobilnih paketih za gluhe in naglušne

 Prispevek Spletne TV o Ponudbi mobilne telefonije za gluhe in naglušne

 

Podobni prispevki