Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika

Ob koncu letošnjega poletja bomo dobili Priročno video slovnico slovenskega znakovnega jezika. Slovenski znakovni jezik, naravni jezik skupnosti gluhih in slišečih kretalcev na območju Slovenije, namreč slovnice, ki bi pravila pojasnjevala prav v znakovnem jeziku, še ni imel.