Razglasitev 23. septembra kot Mednarodni dan znakovnih jezikov

Generalna skupščina Združenih narodov je z resolucijo razglasila 23. september za mednarodni dan jezikov znakov. Resolucija je bila prvič sprejeta soglasno na 48. seji Tretjega odbora Generalne skupščine Združenih narodov 16. novembra 2017 in včeraj, 19. decembra so jo uradno sprejeli na 72. generalni skupščini Združenih narodov.

Na zaprosilo Svetovne zveze gluhih (WFD), da bi resolucijo uvrstili na dnevni red generalne skupščine OZN v New Yorku se je odzvala Stalna misija Antigve in Barbude pri OZN. WFD je s svojimi državami-članicami sodelovala pri pridobivanju podpore njihovih stalnih misij pri Združenih narodih, ki imajo na Generalni skupščini OZN pooblastilo, da glasujejo za sprejetje resolucije. Resolucijo je podprlo 97 držav članic OZN in bila je sprejeta soglasno.

Predsednik WFD Colin Allen je izjavil, da ta resolucija priznava pomembnost znakovnega jezika in storitev v znakovnem jeziku, ki so gluhim na voljo tudi v zgodnjem obdobju življenja. Poudarja tudi načelo “nič o nas brez nas” v smislu dela z gluhimi skupnostmi

Izbira 23. septembra se navezuje na datum, ko je bila leta 1951 v Rimu ustanovljena Svetovna zveza gluhih. Ta dan zaznamuje rojstvo mednarodne organizacije, ki je kot eden glavnih ciljev zastavila ohranjanje znakovnih jezikov in gluhe kulture ter zahteve za uresničevanje človekovih pravic gluhih.

Prvi mednarodni dan znakovnih jezikov se bo praznoval 23. septembra 2018 v okviru mednarodnega tedna gluhih. Mednarodni teden gluhih je bil prvič praznovan septembra 1958 in se je od takrat razvil v globalno gibanje gluhe skupnosti in usklajeno zagovarjanje za pravice gluhih v vseh segmentih življenja in dela. Resolucija s priznanjem mednarodnega dneva znakovnih jezikov potrjuje tudi naša prizadevanja za uveljavitev in ohranitev slovenskega znakovnega jezika v vsakdanjem življenju v Sloveniji. Slovenija je ena izmed šestih držav Evrope, ki uradno obeležujejo dan njihovega znakovnega jezika. Poleg Slovenije so Švedska , Finska, Španija, Islandija in pred kratkim še Portugalska. Slovenija od leta 2014 praznuje Dan slovenskega znakovnega jezika 14. novembra.