Raziskovanje evropskih znakovnih jezikov

Bili smo na mednarodni konferenci o evropskih znakovnih jezikih. Med drugim smo poslušali predavanja o ujemanju v slovenskem znakovnem jeziku, raziskovanju slovnice in procesiranju avstrijskega znakovnega jezika, o znakovnem redu v hrvaškem in ironiji v italijanskem znakovnem jeziku.