Razmere v Sloveniji v tem trenutku stabilne

V luči zadnjih dogodkov v Franciji, ko je v terorističnih napadih umrlo več kot 120 oseb, ocenjujemo, da so razmere v Sloveniji v tem trenutku še vedno dobre in stabilne. Da bi take tudi ostale, je slovenska policija nemudoma sprejela nekatere varnostne ukrepe in začela z izvajanjem potrebnih operativnih ukrepov.

Že včeraj popoldan je bil sklican Sekretariat Sveta za nacionalno varnost, na katerem so se člani seznanili z varnostnimi razmerami, sprejetimi ukrepi in oceno ogroženosti Republike Slovenije. Na podlagi razprave so člani sekretariata zadolžili obstoječo delovno skupino, ki redno pripravlja ocene ogroženosti, da dopolni oceno ogroženosti na podlagi nekaterih elementov, ki so bili opredeljeni na seji. Slednjo mora predložiti do jutri, 16. 11. 2015. Če bo ocena sprejeta, bo predstavljala podlago za morebitno spremembo stopnje ogroženosti in za oblikovanje oziroma dopolnitev določenih ukrepov in predlogov, ki jih je oblikoval sekretariat.

Podobni prispevki