Reorganizacija centrov za socialno delo

V centrih za socialno delo poteka reorganizacija, s katero bo od prvega oktobra zaživela nova organizacijska struktura CSD – namesto dosedanjih 62 bo delovalo samo 16 CSD; preostali centri se bodo spremenili v enote.

Dve pomembni spremembi sta uvedba informativnega izračuna in socialne aktivacije. Postopki avtomatiziranega informativnega izračuna za podaljšanje letnih pravic iz javnih sredstev bodo enostavnejši in preglednejši. To pomeni, da bomo letos zadnjič oddajali vloge za podaljšanje pravic do otroškega dodatka, subvencije za vrtec, malico in kosilo ter do državne štipendije. Izpolnjevanje pogojev za te letne pravice bodo enkrat letno samodejno preverili informativni izračuni. Uporabnik bo dolžan vlogo oddati samo za prvo uveljavljanje pravic. Informativni izračun bo veljal kot začasna odločitev CSD in če bo uporabnik soglašal, bo slednja samodejno postala končna odločba.

S takšnim načinom delovanja bodo imeli zaposleni na CSD več časa za terensko delo.