Skupna izjava WFD in WASLI o uporabi avatarjev-tolmačev znakovnega jezika

S to izjavo Svetovna zveza gluhih (WFD) in Svetovno združenje tolmačev znakovnega jezika (WASLI) izražata zaskrbljenost nad načinom, kako javni organi odločajo o tem, kje in kdaj se uporabljajo avatarji tolmači znakovnega jezika kot oblika dostopa do govorjene ali pisane vsebine. Zaradi razlike v jezikovni kakovosti, ki jo nudijo človeški tolmači in tolmači avatarji, WFD in WASLI svarita pred uporabo avatarjev tolmačev znakovnega jezika kot nadomestila za človeške tolmače. Ta izjava podaja nasvete v zvezi s postopki za ugotavljanje primernosti uporabe avatarjev tolmačev znakovnega jezika.

Znakovni jeziki so popolnoma razviti jeziki, ki imajo lastne kompleksne strukture in so drugačni od govorjenih jezikov, ter jih ni smemo obravnavati kot komunikacijska orodja. Neposreden prevod iz besede v znak zato ni mogoč, saj mora vsak prevod upoštevati tudi kontekst in družbene norme. Računalniško generirani strojni prevodi ne morejo ustvariti kulturno ustreznih prevodov, kot jih s tolmačenjem v živo zagotovi človeški tolmač znakovnega jezika.

Celotno skupno izjavo WFD in WASLI lahko preberete tu.