14. november Dan slovenskega znakovnega jezika

v zadnjem času beležimo številne različne aktivnosti, s katerimi želijo posamezniki in organizacije opozoriti na svoje pravice.