20 let Socialne zbornice Slovenije

Socialna zbornica Slovenije je osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva. V svojih vrstah združuje strokovne delavce in prostovoljce različnih strok, ki z neposrednim in posrednim delom izvajajo socialno varstveno dejavnost. Tretji teden v novembru je obeležila 20. obletnico delovanja. Ustanovljena je bila leta 1993 na podlagi zakona o socialnem varstvu in na pobudo skupine strokovnjakov s področja socialnega varstva.

20. obletnica formalne ustanovitve Socialne zbornice je po besedah njenega predsednika, mag. Naceta Kovača, izjemen dogodek na področju socialnega varstva predvsem zaradi doseženih rezultatov pri oblikovanju modernega programa socialno-varstvenih storitev in programov v državi, ki ima v Ustavi zapisano, da je pravna in socialna država ter se je pri svojem nastanku odločila, da je socialna varnost njenih državljanov človekova pravica in temeljna svoboščina.

Prof. dr. Miro Cerar je na slavnostnem dogodku spregovoril o etičnem vidiku pri reševanju socialne krize v Sloveniji, sledili so govori ustanoviteljev zbornice, ki so predstavili svoje videnje socialnega varstva skozi dvajsetletno obdobje. Nato pa je sledila podelitev priznanj ustanoviteljem te pomembne strokovne organizacije. Med prejemniki je bil tudi mag. Aljoša Redžepovič, eden od ustanoviteljev zbornice.

Nekdanji sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije mag. Aljoša Redžepovič in prejemnik visokega državnega priznanja za življenjsko delo na področju socialnega varstva, za več kot trideset let neutrudnega in požrtvovalnega dela z gluhimi in naglušnimi, je ob prejemu priznanja Socialne zbornice Slovenije dejal, da je zbornica lahko ponosna na prehojeno pot, saj je zelo pomembna institucija na področju socialnega varstva. Izpostavil je tudi odličnost strokovne službe, ki jo vodi, ker deluje v korist uporabnikov. Kritičen pa je bil do medijev, ki, po njegovem mnenju, temu področju namenjajo premalo medijskega prostora, medtem ko je zelo pomembno za preveliko število državljanov.