30 let glasila Iz sveta tišine

Pred 30 leti, novembra leta 1979, je bil velik dan za vse gluhe in naglušne v Sloveniji, takrat je namreč izšla prva številka glasila Iz sveta tišine. Pobudnik in ustanovitelj glasila je bil nekdanji sekretar ZDGNS Aljoša Redžepovič, ki pravi, da je glasilo nastalo na željo in pobudo gluhih in naglušnih. S tem glasilom so gluhi začeli opozarjati nase in širšo javnost obveščati o tem, s kakšnimi težavami se soočajo v vsakdanjem življenju.

Da je bila ta odločitev pravilna, pa priča tudi dejstvo, da glasilo po 30-ih letih še vedno živi in izhaja vsak mesec. Prvi urednik glasila Iz sveta tišine je bil Bogo Jakopič, ki se še dobro spominja začetkov, ki pa, kot pravi, niso bili lahki. Danes, v dobi računalnikov in digitalnega tiska je vse dosti lažje. Glasilo je bilo izredno dobro sprejeto, kar kaže tudi dejstvo, da je z začetnih 400 izvodov naklada narasla na 3500 izvodov.