40-letnica delovnih invalidov

Nalagam predvajalnik ...

Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki danes šteje kar 60.000 članov, je bila ustanovljena leta 1969, ko so se vanjo povezala občinska društva invalidov iz območja Republike Slovenije, z namenom uresničevanja skupnih interesov in ohranitve varstva pravic delovnih invalidov. Pravica do dela je temeljna človekova pravica in njeno uresničevanje je tudi osnovni cilj delovanja Zveze delovnih invalidov Slovenije. Iz tega izhaja tudi geslo praznovanja

40- letnice Zveze: delovni invalidi – vidni ustvarjalci enakih možnosti.