Aljoši Redžepoviču državno priznanje za življenjsko delo

Nekdanji sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije mag. Aljoša Redžepovič je prejel visoko državno priznanje za življenjsko delo na področju socialnega varstva, in sicer za več kot trideset let neutrudnega in požrtvovalnega dela z gluhimi in naglušnimi. Vztrajno se je boril, da bi jim bile priznane osnovne človekove pravice ter da bi dobili enakopraven položaj v primerjavi z drugimi kategorijami invalidov.

Delo in zapuščina mag. Aljoše Redžepoviča je izjemna. V 31-letnem delovanju pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije si je kot sekretar prizadeval za izboljšanje pravno-socialnega položaja, življenja in priznanja pravic gluhe in naglušne skupnosti. S svojo dejavnostjo na domačem in mednarodnem področju, je sodeloval pri pripravi ključnih dokumentov, ki urejajo invalidsko in socialno-varstveno področje ter človekove pravice. Kot predstavnik nevladnega sektorja se je Redžepovič udeležil generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku leta 1992 ob Dekadi invalidov.

Širil je dejavnosti Zveze. Uvajal je posebne socialne programe, še posebej na informativnem področju, med drugim izdaja številnih publikacij, ustanovitev strokovne revije

Podobni prispevki