Dijaki ZGNL se pripravljajo na poklicno maturo

Kako so potekale priprave na poklicno maturo, smo preverili na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana