Dimnikarja ne smemo odsloviti

Kurilna sezona je polnem pogonu. Večina nas je že dobila obvestila o obisku dimnikarjev. Pregovorno naj bi se ob njihovem obisku ali srečanju z njimi prijeli za gumb in na ta način priklicali srečo, a žal se večkrat kot za gumb ob obisku dimnikarja zaradi visokih stroškov primemo za glavo.