Donacija podjetja Philips za razvoj SZJ

Slovenski znakovni jezik je materin jezik gluhe skupnosti. Za njegov razvoj, poenotenje kretenj in pravil že dobri dve desetletji skrbi delovna skupina strokovnjakov pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS). Rezultat njihovega raziskovalnega dela je

Podobni prispevki