Dve leti po ZIMI-ju gluhi še vedno brez tehničnih pripomočkov

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), sprejet novembra 2010, je gluhim prvič priznal pravico do sofinanciranja tehničnih pripomočkov s strani države. Do katerih pripomočkov naj bi bili upravičeni, naj bi bilo opredeljeno v podzakonskem aktu: Pravilniku o tehničnih pripomočkih. Vendar po dveh letih še nič ne kaže, da bi se ZIMI začel izvajati. Tako ostajajo gluhi edina kategorija invalidov, ki nimajo priznane pravice do nobenega tehničnega pripomočka in rehabilitacije.

Podobni prispevki