Evalvacija državne skrbi za invalide

Nalagam predvajalnik ...

Inštitut RS za socialno varstvo je na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pripravil analizo državne skrbi za invalide. Analiza razdeljuje invalide v štiri kategorije; slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, gibalno ovirane in osebe z motnjami v duševnem razvoju in zajema sedem vsebinskih področij pravic.
Predstavniki invalidskih organizacij so na razpravi podali mnenja na dolgo pričakovan dokument.

Podobni prispevki