FIHO sredstva – svojega ne damo

Nalagam predvajalnik ...

7. septembra 2011 so predstavniki in člani invalidskih organizacij Državnemu zboru RS demonstrativno predali peticijo s skoraj 20 tisoč podpisi civilne družbe proti spremembam Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki ga je predlagatelj pripravil brez kakršnega koli sodelovanja civilne družbe, kar je v nasprotju z Zakonom o invalidskih organizacijah in Konvencijo ZN o pravicah invalidov.

Sporni predlog predvideva spremembo sestave Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), pri čemer bi invalidske organizacije izgubile kar 7 svojih predstavnikov v svetu, humanitarne organizacije pa bi izgubile 3 predstavnike. Vlada bi v Svet FIHO namesto dosedanjih dveh imenovala kar 5 svojih predstavnikov, kar pomeni zmanjševanje predstavnikov civilne družbe in povečevanje predstavnikov države. Poleg tega pa spremenjeni zakon določa, kdo vse s strani civilne družbe ne sme biti član Sveta FIHO. Ob vsem tem pa je presenetljivo, da je predlog naravnan v spremembo nečesa, kar je dobro, saj raziskave kažejo, da je več kot 300 tisoč uporabnikov – članov invalidskih in humanitarnih organizacij – s sedanjo ureditvijo zelo zadovoljnih.

Podobni prispevki