Kako do tehničnih pripomočkov – navodila

Gluhi in naglušni bodo prvič prejeli tehnične pripomočke.

Direktorica direktorata na MDDSZEM Dragica Bac je skupaj s Cvetom Uršič v nabito polni dvorani Društva gluhih in naglušnih Ljubljana predstavila novo pravico za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom.

 

P R A V I L N I K o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

Lista tehničnih pripomočkov

Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka

Predstavitev MDDSZEM Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

Vloga tehnični pripomočki (slovenščina)