Gluhi se ne morejo izobraževati v svojem materinem jeziku

Oddajo posvečamo Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Zakon naj bi dokončno uredil pravico gluhih do tolmača slovenskega znakovnega jezika v vzgoji in na vseh stopnjah izobraževanja od osnovne do srednje šole, tako v rednih programih kot na vseh treh specializiranih zavodih za gluhe v Ljubljani, Mariboru in Portorožu.

Čeprav je zakon začel veljati 1. septembra 2013, gluhi v tem šolskem letu še vedno nimajo možnosti izobraževanja v maternem znakovnem jeziku, saj so v razredu brez tolmača. Zaradi neenakih možnosti izobraževanja so gluhi najslabše izobražena skupina invalidov. Zgolj osnovno oziroma poklicno šolo ima dokončano 89 % gluhih. Srednješolsko strokovno izobrazbo jih ima 10 odstotkov, le en odstotek gluhih pa ima višjo oziroma visoko stopnjo izobrazbo. Stroka je ogorčena, saj meni, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šport in kulturo z neizvajanjem zakona dopušča nadaljevanje slabo izobražene generacije gluhih.

Podobni prispevki