Invalidsko varstvo v Sloveniji in strategija Evrope 2020

Nalagam predvajalnik ...

Področje socialnega varstva bo v Sloveniji deležno številnih reform, saj se v Slovenski zakonodaji pripravlja kar nekaj zakonov, ki urejujejo področje socialnih pravic invalidov. Na drugi strani pa se EU pripravlja na sprejem novega strateški dokumenta z naslovom EU 2020, ki bo nadgradil do letošnjega leta veljavno Lizbonsko strategijo. S pomočjo javne razprave, ki jo je izvedel Nacionalni svet invalidskih organizacij, so strokovnjaki s področja invalidskega varstva orisali trenutni položaj slovenskih invalidov in v luči napovedanih reform izdelali tudi projekcijo kvalitete njihovega življenja ter jo primerjali s smernicami, ki jih prinaša osnutek strategije Evropa 2020.

Podobni prispevki