Izbrisani

Nalagam predvajalnik ...

Izbrisani je skupni naziv za 18.305 oseb, ki so imeli ob osamosvojitvi prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji in so bili 26. februarja 1992 nezakonito izbrisani iz registra stalnih prebivalcev Slovenije. Čeprav je med izbrisanimi večina pripadnikov drugih narodnosti bivše Jugoslavije, so med njimi tudi Slovenci. Izbris je bil ugotovljen šele leta 1999. Po podatkih MNZ iz februarja 2009 je bilo nezakonito izbrisanih kar 25.671 oseb. Mednarodna strokovna javnost je prepričana, da je bilo s tem dejanjem kršenih več temeljnih človekovih pravic: ekonomskih, socialnih in kulturnih. Pogovarjali smo se s Katarino Kresal in Dragotinom Matejem, ki sta nam to problematiko predstavila vsak iz svojega zornega kota.

Podobni prispevki