Jezikovni kotiček – Glagol

Govorni jezik si težko predstavljamo brez glagolov. Glagoli zaznamujejo dejanje, stanje, dogajanje, zaznavanje, spreminjanje, obstajanje ali odnos do vsega tega.