Medmeti – most med dvema svetovoma

Konec novembra je na Pedagoški fakulteti v Mariboru v okviru gostujočega predavanja potekala predstavitev novega jezikovnega pripomočka Medmeti na presečišču slovenskega besednega in znakovnega jezika, ki ga je izdala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.