Sporočilo za javnost – Mednarodni dan gluhih 2015

Screenshot_1

Sporočilo za javnost
Koper, 16.9.2015

Mednarodni dan gluhih in 60. obletnica delovanja Društva gluhih in naglušnih Koper,
pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
»Naš jezik je v naših rokah. Z znakovnim jezikom gluhi zmoremo!«
Slavnostna akademija s kulturnim programom,
sobota, 19. septembra 2015, ob 12. uri v veliki kinodvorani Planeta Tuš Koper

Svetovna organizacija gluhih je na svojem kongresu leta 1959 sprejela svetovno manifestacijo »Mednarodni dan gluhih«, ki ga povsod po svetu proslavljajo na isti dan – tretjo soboto v septembru. Na ta dan gluhi želijo opozoriti javnost nase, na nevidno invalidnost – gluhoto in na svoje težave, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. Invalidi sluha in govora so ovirani pri zadovoljevanju svojih vitalnih potreb in interesov.

Gluhota je med najtežjimi invalidnostmi zaradi doživljenjske ovire govorno-socialne komunikacije, ki se kaže pri gluhih osebah v trajni izoliranosti od slišečega okolja. Organizacije gluhih so med najstarejšimi in so gluhim na temelju solidarnosti, samopomoči, istih izkušenj s slišečim okoljem in ob pomoči posameznikov z znanjem materinega jezika gluhih – kretenj, zagotavljale uveljavljanje specifičnih potreb in pomembno pripadnost svojemu socialnemu okolju.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha na državni ravni, v katero je vključenih 13 društev gluhih in naglušnih po vsej Sloveniji. Ob letošnjem letu opozarjamo na nevidno diskriminacijo gluhih v procesu izobraževanja, saj še vedno opažamo velike ovire pri izobraževanju gluhih v svojem jeziku – znakovnem jeziku. Temu je namenjena tudi osrednja misel ob mednarodnem dnevu gluhih, in sicer, da gluhe osebe s svojim jezikom – znakovnim jezikom – zmorejo vse. Če pa se jim odvzame osnovna pravica do uporabe lastnega jezika, je ta pravica močno okrnjena.

Letošnje leto praznujemo 56. mednarodni dan gluhih in ob tej priložnosti tudi 60. obletnico delovanja Društva gluhih in naglušnih Koper. 16. januarja 1955 je bilo ustanovljeno koprsko društvo, ki je skozi desetletja opravljalo svoje poslanstvo: pomagalo gluhim in naglušnim na vseh področjih življenja in dela. V društvu so se gluhi in naglušni srečevali na kulturnih, izobraževalnih, športnih in zabavnih prireditvah. (V društvu se je rodilo veliko dobrih idej. V začetku 80-ih let so dali pobudo za ustanovitev glasila Iz sveta tišine in za TV oddajo Prisluhnimo tišini, ki jo je na začetku predvajala TV Koper, kasneje pa TV Ljubljana.).

Društvo gluhih in naglušnih Koper izvaja za osebe z okvaro sluha dragocene posebne socialne programe, s katerimi se ta kategorija invalidov lažje vključuje v vsakdanje življenje in delo. Zaradi okvare sluha imajo gluhe in naglušne osebe največje težave na področju sporazumevanja in komunikacije z okoljem, v katerem živijo, se izobražujejo, delajo ali preživljajo prosti čas. Komunikacijske ovire pri interakciji z okoljem so vzrok različnih oblik socialne izključenosti in osamljenosti, ki ju društvo želi ublažiti. Gluhota je nevidna, ljudje je ne opazijo, dokler ne pridejo v stik z gluhim človekom. Posebni socialni programi, ki se izvajajo v društvu, so namenjeni uporabnikom, ki jih soustvarjajo in so odraz njihove oviranosti, saj je temeljni cilj združevanja ustvarjanje pogojev za popolno vključitev gluhih in naglušnih v delovno in družbeno življenje. V društvu lahko najdejo vse tisto, kar pogrešajo v slišečem svetu. Prav zato je društvo gluhim in naglušnim članom tudi drugi dom.

Letošnje praznovanje Mednarodnega dneva gluhih naj bo priložnost, da Društvo gluhih in naglušnih Koper predstavi svoje programe in delovanje. V soboto, 19. 9., se bodo v Kopru zbrali člani 13 društev iz vse Slovenije kot tudi gluhi in naglušni iz sosednjih držav, Italije, Hrvaške in Avstrije. Na slavnostni akademiji, ki se bo pričela ob 12. uri, se bodo z gledališkim nastopom predstavili članice in člani Društva gluhih in naglušnih Koper pod režisersko taktirko gluhe gledališke umetnice Lade Lištvanova.

Mladen Veršič,  predsednik ZDGNS

Antonija Selišnik, predsednica DGN Koper

VIDEO VABILO