Na pravice je treba nenehno opozarjati

Institucija Varuha človekovih pravic vsako leto izda letno poročilo o obravnavanih primerih kršitev. Čeprav v poročilu za leto 2011 ni nobenega primera kršitev pravic gluhih in naglušnih oseb, to seveda ne pomeni, da teh kršitev ni bilo. Varuh vse posameznike in institucije poziva, naj ga seznanijo s kršitvami in aktualno problematiko, saj lahko odreagira le na podlagi prejete pobude. Vabljeni k ogledu!