Nagovor predsednika države ob mednarodnem dnevu

Spoštovani udeleženci akademije ob Mednarodnem dnevu gluhih. Lepo pozdravljeni in veliko uspeha na današnjem srečanju. Najprej bi se rad zahvalil Zvezi gluhih in naglušnih Slovenije za tehnično pomoč, ki mi jo daje ta organizacija, s tem, ko vse svoje nastope za potrebe video komunikacij posnamem prav tukaj, na Zvezi gluhih in naglušnih Slovenije. Sem pogost gost in prijatelj številnih članov in članic vaše organizacije. Tudi to sodelovanje kaže, kako se v Soveniji trudimo in kako si prizadevamo za to, da bi bila vključenost in povezanost gluhih in naglušnih z vsemi drugimi deli naše družbe čim bolj popolna. To je pomembno načelo in pomembno vodilo za naprej. V našem sodelovanju ne sme biti nobene diskriminacije. Gluhim in naglušnim je treba zagotoviti možnosti šolanja, možnosti izobraževanja na vseh ravneh in seveda zlasti preprečevati vsakršno diskriminacijo pri izobraževanju. Živimo v zahtevnih časih, toda prišli bodo boljši časi in verjamem, da bomo s skupnim prizadevanjem lahko zagotovili vsem, tudi gluhim in naglušnim, ustrezno mesto v naši družbi.

Na koncu, vem, da je danes tudi dan za praznovanje. Želel bi, da ste ponosni na svoje uspehe, da praznujemo skupaj in želim vam veliko uspeha v prizadevanju, ki je naše skupno prizadevanje.

Dr. Danilo T

Podobni prispevki