Nedelovanje storitve klica v sili – SMS 112

Uprava RS za zaščito in reševanje

Podobni prispevki