Nezadostna skrb za invalide in hendikepirane

Državni zbor Republike Slovenije je 22. 10. 2010 obravnaval redno letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2009. Varuhinja dr. Zdenka Čebašek – Travnik je med drugim izpostavila nezadostno skrb za invalide in hendikepirane. Ocenila je, da

Podobni prispevki