Novi prostori Mestnega društva gluhih Ljubljana

Člani Mestnega društva gluhih Ljubljana so od MOL dobili nove društvene prostore, ki so si jih s prostovoljnim delom uredili sami.