OB DNEVU SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

Vsem gluhim in uporabnikom slovenskega znakovnega jezika čestitamo ob DNEVU SLOVENSKEGA ZN AKOVNEGA JEZIKA s pesmijo v znakovnem jeziku. Ta dan naj bo tudi dan ljubezni in medsebojnega spoštovanja.
Vir: Zavod Združenje tolmačev za SZJ