Obisk predstavnikov Evropske zveze gluhih, Ciper 2012

Nalagam predvajalnik ...

Obisk predstavnikov Evropske zveze gluhih, Ciper 2012

Počaščeni smo bili tudi z obiskom predsednice in direktorja Evropske zveze gluhih (EUD). Ogledala sta si predstavitveni prostor Slovenije in izrazila veliko zadovoljstvo in čestitke za promocijo znakovnega jezika v Evropi. Dogovorili smo se, da nagrajeni projekt predstavimo na srečanjih Evropske in Svetovne zveze gluhih (EUD in WFD) in s tem omogočimo predstavitev primera dobre prakse. Opravila sta tudi nekaj formalnih razgovorov z organizatorji ter se pridružila delu same konference. Prvič se je na tovrstni ravni konference Evropske unije pojavil znakovni jezik ne samo kot predstavitev temveč tudi kot uradni jezik, in tolmačice za mednarodno kretnjo sta bili na odru konference vidni vsem udeležencem. Ponosni smo, da smo častno in dostojno predstavljali Slovenijo na tovrstni konferenci in zahvaljujemo se organizaciji CMEPIUS Slovenija za podporo in Evropski komisiji za vabilo in sodelovanje. Ob tem si le želimo, da bo tovrstni korak znakovnega jezika v evropskem prostoru obrodil sadove. Evropski parlament in Evropska komisija zaposlujeta veliko število tolmačev in želimo si, da bo tudi v kratkem zaposlen tolmač za znakovni jezik za potrebe obeh ustanov. Naj zaključimo z mislijo, ki jo je izrekla za javnost predsednica ZDGNS Frida Planinc, ki je povedala, da če že v Evropi priznavamo državljanom pravico do izražanja in sprejemanja informacij v svojem jeziku maternem govorjenem jeziku, si želimo, da bodo tudi gluhi deležni enake obravnave. Ter še zaključila, da je potrebno spoštovati tudi nacionalne znakovne jezike gluhih, da se le ti uporabljajo tako v institucijah Evropskega parlamenta in komisije, kot tudi na mednarodnih srečanjih gluhih tako v okviru EUD kot WFD.

Podobni prispevki