Odpis dolgov najrevnejšim državljanom

Če vas pestijo stari dolgovi, kot so računi za elektriko, plin, vodo, ogrevanje, komunalo in vam ti dolgovi onemogočajo, da bi lahko poravnavali tekoče obveznosti, lahko zaprosite za odpis terjatev. Vlada Republike Slovenije je namreč julija 2015 sprejela zakon s katerim so uzakonili odpis dolgov najrevnejšim državljanom.