Polžev vsadek da ali ne – to je odločitev staršev oz. posameznika

V Sloveniji je bil prvi polžev vsadek vsajen leta 1996. Do konca leta 2011 so v UKC Ljubljana implantirali že 215 gluhih oseb, večina otrok. Na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana so organizirali srečanje strokovnjakov – kirurgov, surdopedagogov in proizvajalcev polževih vsadkov, uporabnikov ter staršev oz. potencialnih kandidatov za operacijo polževega vsadka, ki jo pri nas v celoti krije zdravstvene zavarovalnica. Strokovnjaki so predstavili operacijo, možne zaplete, potek govorno-slušne rehabilitacije, uporabniki pa svoje izkušnje, ki so večinoma pozitivne.