Potrebuješ štipendijo?

Nalagam predvajalnik ...

V Sloveniji lahko študent ali dijak pridobi denarno pomoč, ki jo država, podjetja in skladi namenjajo za šolanje ali za strokovno izpopolnjevanje. Sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij je centralna izvedbena institucija za štipendiranje in razvoj kadrov, ki podeljuje Zoisove štipendije, nagrade za trajnostni razvoj, sofinancira kadrovske štipendije, izvaja programe Ad future za mednarodno mobilnost in druge dejavnosti o katerih boste izvedeli vse v prispevku.

Podobni prispevki