Predstavitev monografije Medmeti na presečišču slovenskega besednega in znakovnega jezika

medmetiZveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost vabita na gostujoče predavanje na temo Slovenski znakovni jezik Matjaža Juhart, prof.def. (sekretar ZDGNS in tolmač SZJ) in predstavitev monografije Medmeti na presečišču slovenskega besednega in znakovnega jezika avtorici red.prof.dr. Irene Stramljič Breznik in Ljubice Podboršek, tolmačke SZJ. Monografija prikazuje medmete v slovarski pojavnostibesednega jezika in njihovo izbrano presečno množico protistavno sooča z izraženjem v slovenskem znakovnem jeziku,

ki bo v sredo, 26. 11. 2014, ob 10. uri,  v Zeleni predavalnici Pedagoške fakultete na Koroški cesti 160 v Mariboru.

Vljudno vabljeni.

Vstop prost!
Na predstavitvi bodo udeleženci lahko prejeli svoj izvod strokovne literature.

Vabilo