Pregled kulturnih dogodkov gluhih po svetu – oktober, november in december 2012

Pripravili smo pregled pomembnih mednarodnih kulturnih dogodkov gluhih, ki so potekali v zadnji tretjini starega leta 2012.