Prisluhnimo tišini, Sprememba socialne zakonodaje

V tokratni oddaji bomo govorili o spremembi socialne zakonodaje.

S prvim januarjem 2012 je stopila v veljavo sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Prejemanje denarnih sredstev iz državne blagajne bo po novem odvisno od socialnega položaja posameznika. Tako bodo sredstva prejemali samo tisti, ki si s svojimi imetjem, dohodki in prihranki ne morejo zagotoviti sredstev za preživetje. Centri za socialno delo bodo imeli uradno evidenco, ki bo vsebovala celotno premoženjsko sliko posameznikov in družin, torej podatke o prihodkih, nepremičninah, premičninah in prihrankih.

Vabljeni k ogledu.