Prisluhnimo tišini – Zakon o izenačevanju možnosti invalidov

V tokratni oddaji Prisluhnimo tišini bomo predstavili Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki je stopil v veljavo decembra 2010. ZIMI je gluhim prvič v zgodovini zapisal pravico do tehničnega pripomočka. Ta kategorija invalidov je bila vse do sprejetja tega zakona edina, ki ni imela priznane pravice do nobenega tehničnega pripomočka. Zakon vsebuje še eno novost v slovenskem prostoru, to je klicni center za osebe z okvaro sluha.

Prispek si lahko ogledate tukaj!