Prisluhnimo tišini, Zaposlovanje gluhih in naglušnih, 12.06.2011

Kriza, ki je prizadela celotno Slovenijo in povzročila velik plaz odpuščanj, ni prizanesla niti osebam z okvaro sluha. Tudi njihove prihodnje zaposlitvene zmožnosti so omejene zaradi komunikacijske ovire in slabe izobrazbene strukture. Večinoma zasedajo slabše plačana delovna mesta, predvsem v delovno intenzivnih panogah: v kovinski, tekstilni, grafični industriji … Osebam z okvaro sluha pri iskanju nove zaposlitve pomaga Racio, družba za razvoj človeškega kapitala, ki ji je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v ta namen dodelilo koncesijo za zaposlitveno rehabilitacijo, ki v več kot 30 odstotkih preide v zaposlitev.

Vabljeni k ogledu.

Prispevek si lahko ogledate tukaj!

Podobni prispevki