Psihosocialni program pomoči in varstvo za invalide – osebna asistenca

Osebna asistenca je pomoč ostarelim, bolnim in osamljenim gluhim in naglušnim osebam. Izvajajo jo v vseh društvih gluhih in naglušnih po Sloveniji, pri čemer preko javnih del zaposlujejo gluhe in naglušne. pomočnike. Gre za poseben socialni program na državni ravni velikega pomena, ker so storitve oskrbe na domu gluhim in naglušnim zaradi komunikacijske ovire sicer nedostopne.

Podobni prispevki