Razpis za neprofitna stanovanja JSS v letu 2014

Javni stanovanjski sklad MOL je že objavil letošnji razpis za dodelitev preko 400 neprofitnih stanovanj. 8 je namenjenih tudi senzorno oviranim osebam.