Seja odbora za delo, družino, invalide in socialne zadeve

Nalagam predvajalnik ...

Odbor za delo, družino, invalide in socialne zadeve je na januarski seji obravnaval spremembe pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Člani Odbora so s 13 glasovi ZA podprli spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. V razpravi so govorci izrazili veliko stopnjo občutljivosti glede na vse interese udeleženih pri delitvi sredstev invalidskega in humanitarnega varstva.