Seminar »Sprejemanje različnosti«

Predsednik ZDGNS Mladen Veršič in Anton Petrič, strokovni delavec ZDGNS sta se 11. maja udeležila seminarja »Sprejemanje različnosti« v okviru projekta »ZMOREMO-spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov«, ki ga vodijo projektni partnerji:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM)
– Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)
– Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS)
– Društvo študentov invalidov Slovenije (DSIS)

Seminar je potekal v konferenčni dvorani Gospodarske zbornice Slovenije. Za potrebe projekta so v ZIZRS zato razvili poseben program usposabljanja in izobraževanja za strokovne delavce pri delodajalcih na odprtem trgu dela, v okviru katerega so udeleženci spoznali preizkušene metode in dobre prakse pri zaposlovanju invalidov ter najnovejše pristope, vrednote in načela podpornega zaposlovanja invalidov v običajem delovnem okolju.

Seminarja so se udeležili strokovni delavci, ki pri delodajalcih v običajnih delovnih okoljih oziroma na odprtem trgu dela skrbijo za človeške vire, predvsem za zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin. Poleg tega so bili vabljeni ostali strokovnjaki, ki jih zadevajo področja ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.

Na seminarju so predstavili razvojne smernice družbene skrbi za invalide, konkretno na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Predstavnica MDDSZEM, Damijana Peterlin podala zakonodajne rešitve in spodbude za zaposlovanje invalidov. Podani so bili primeri dobrih praks pri zaposlovanju invalidov ter zagotavljanje varnega in zdravega okolja.

Osnovni namen projekta »ZMOREMO« je prispevati k večjemu spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva invalidov. Z izvajanjem projekta bodo pripomogli k še večjemu uresničevanju določb Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Republika Slovenija ratificirala v letu 2008, k večjemu uresničevanju ciljev Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010 – 2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir na nacionalnem in lokalnem nivoju v vsakodnevnem, konkretnem življenju invalidov v Republiki Sloveniji.

Podobni prispevki