Šest let veljavnosti Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika

Nalagam predvajalnik ...

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika je bil v Sloveniji sprejet leta 2002. Slovenija je tako ena od sedmih držav v EU, ki gluhim daje pravico do uporabe njihovega maternega jezika na vseh področjih dela in življenja. Zakon je po šestih letih veljavnosti prinesel mnoge izboljšave pri vključevanju gluhih oseb v polnočutno družbo. Potrebe po tolmačenju so večje iz leta v leto, zato je izjemno pomembno, da se jezik kretenj bogati in razvija. Vendar sistemske rešitve država še ne ponuja. Praksa pri uresničevanju pravic iz zakona pa kaže, da so gluhi še vedno diskriminirana skupina državljanov, ki nima enakih možnosti kot vsi ostali.