Skupščina ZDGNS 2010

V soboto, 10. aprila, je v skladu s statutom potekala 35. redna skupščina Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki se je je udeležilo 18 od 20 delegatov.

Delo Zveze v letu 2009 je povzel sekretar Matjaž Juhart. Zveza je bila na vseh področjih zelo aktivna in uspešna. Tako na lokalni kot državni ravni so bili realizirani vsi posebni socialni programi, kar je zelo pomembno, saj ustvarjajo enake možnosti in pomagajo pri vključevanju uporabnikov v življenje in delo. Rezultati kažejo na izjemen pomen informativnih programov Zveze pri premagovanju komunikacijskih ovir in na veliko gledanost teh programov, ki so dostopni vsem uporabnikom. V preteklem letu je začel delovati Klicni center za gluhe in slovenska nacionalna televizija je začela tolmačiti TV Dnevnik v znakovni jezik. To je vsekakor velik napredek na področju zmanjševanja informacijske vrzeli. Izpostavimo še podelitev državnega jezikovnega priznanja Zvezi za razvoj znakovnega jezika oziroma za multimedijski slovar s 7000 gesli in podelitev državnega priznanja za življenjsko delo na področju socialnega varstva nekdanjemu sekretarju Zveze, mag. Aljoši Redžepoviču.

Predsednica Zveze Frida Planinc je poudarila, da je treba v prihodnje okrepiti pridobivanje sredstev, predvsem v razmerju do občin. Verjetno bo treba poiskati dodatna sredstva preko javnih razpisov in sponzorskih sredstev. Kar seveda vključuje veliko dodatnega napora in ambicij tako Zveze kot posameznih društev.

Najpomembnejši cilj je ohraniti finančno stabilnost FIHA, je poudaril sekretar. Zveza bo delovala tudi na področju zakonodaje. Trenutno je v obravnavi kar 12 zakonov, ki se neposredno navezujejo na gluhe in naglušne. Predvsem je pomembno, da v dogovoru z državo izborimo čim več pravic v Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, Zakonu o osebni asistenci, zakonu o SPIZ in v Zakonu o elektronskih komunikacijah.

Podobni prispevki