Skupščina ZDGNS 2011

Nalagam predvajalnik ...

V soboto, 16. aprila 2011, je potekala redna, 36. skupščina ZDGNS z udeležbo 19 od 20 delegatov. Predsednica Zveze Frida Planinc je uvodoma pozdravila vse delegate in vodila izvolitev delovnega predsedstva. Sekretar Matjaž Juhart je predstavil delo zveze v preteklem letu. Uspešno je bilo realiziranih vseh 18 posebnih socialnih programov zveze, organizacija pa je poslovala pozitivno.

Na skupščini so bili izpostavljeni uspehi na področju programa ohranjevanja zdravja, v okviru katerega je bilo v letu 2010 kar 1635 uporabnikov oziroma beleženih 8113 nočitev v lastnih kapacitetah zveze. V okviru programa osebne asistence je bilo s pomočjo 15 gluhih izvajalcev oskrbovanih okoli 100 gluhih in naglušnih starostnikov iz vseh društev. Odbor naglušnih je bil zelo dejaven na področju informiranja in ozaveščanja, saj so izvedli 15 predavanj po društvih in domovih za starostnike, sodelovali so na številnih okroglih mizah in posvetih, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer so opravili kar 183 individualnih svetovanj, v Centru možnosti

Podobni prispevki