Skupščina ZDGNS 2015

V četrtek 16. aprila 2015 je  v sejni dvorani ZDGNS potekala 40. redna skupščina ZDGNS. Skupščina je sestavljena iz delegatov 13 društev gluhih in naglušnih, ki so člani ZDGNS. Delegati skupščine so prejeli zelo obširen material v skladu s sklicanim dnevnim redom. Delegati skupščine so potrdili vsa Poročila za leto 2014 ter vsebinski ter finančni plan za leto 2015. Delegati so pohvalili delo ZDGNS ter številne dosežke tako na vsebinskem področju dela, kot tudi na področju zakonodaje. Vsi ti rezultati so plod dobrega sodelovanja med ZDGNS in društvi, strokovnih sodelavcev, članov različnih organov ter vseh zunanjih sodelavcev. Delegati skupščine so potrdili dve spremembi Statuta ZDGNS ter potrdili pet Pravilnikov znotraj ZDGNS. Ob zaključku skupščine so vsi delegati prejeli izvode različnih publikacij, ki jih je izdala ZDGNS  v letu 2014.

Podobni prispevki