Stališče odbora naglušnih v zvezi s COBR

Odbor naglušnih je 12.11. 2014 na korespondenčni seji zavzel stališče: »Člani odbora v imenu svojih naglušnih članov, ki jih zastopajo zavzemajo stališče, da naglušni niso del Civilne iniciative bele rokavice in ne sodelujejo pri nobenih dejavnostih, ki jih izvaja prej omenjena skupina. Zato naj nas ne  vpletajo v svoje aktivnosti«.

Darja Pajk

Predsednica odbora naglušnih ZDGNS 

Dopis

ZDGNS