Stop nasilju nad invalidnimi osebami

Strokovni posvet o nasilju nad invalidnimi osebami

V organizaciji Društva gibalno oviranih invalidov Vizija je 14. septembra 2011 potekal strokovni posvet o nasilju nad invalidnimi osebami. Referate so podali: Dragica Bac, vodja direktorata za invalide; Julijana Kralj iz društva Vizija; Boris Šuštaršič, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij; Maja Plaz iz društva SOS in Darinka Klemenc, predsednica zbornice Zdravstvene in babiške nege.

Udeleženci so izpostavili nasilje nad invalidi kot socialni problem, ki žal ostaja premalo raziskan, zato je smiselno zagotoviti pravno podlago za zbiranje statističnih podatkov v zbirkah podatkov različnih ministrstev, policije in centrov za socialno delo ter za prioritetno sodno obravnavo primerov takšnega nasilja.

Predstavljena sta bila posebna socialna programa Hiša zaupanja in SOS telefon za ženske in otroke kot zgleda uspešnega dopolnjevanja dela javnega sektorja s strani civilne družbe.

Opozorili so tudi na potrebo, da pristojne javne službe pri obravnavanju nasilja in nudenju pomoči posvečajo posebno skrb starejšim osebam in invalidnim žrtvam, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti same zase, na nujnost večjega prizadevanja za uspešno implementacijo Konvencije o pravicah invalidov in na smiselnost oblikovanja programov osveščanja širše javnosti in pristojnih služb.

Društvo Vizija

Pred nasiljem se lahko zatečete v Hišo zaupanja.

Podobni prispevki